Day: October 14, 2021

เครื่องซักผ้าฝาบน
Lifestyle

วิธีเลือกเครื่องซักผ้าฝาบน ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพื่อความคุ้มค่า

                ไลฟ์สไตล์หมายถึง การใช้ชีวิต วิถีชีวิต และกิจกรรมที่ชอบทำ ซึ่งแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยุคใหม่ จึงต้องเลือกจากไลฟ์สไตล์เป็นหลัก อย่างเครื่องซักผ้าฝาบน เหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างไรและมีวิธีเลือกให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอย่างไร ในบทความนี้เราจะร่วมทำความรู้จักเครื่องซักผ้าแบบฝาบนกันให้มากขึ้น เพื่อให้คุณได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกเครื่องซักผ้าฝาบนอย่างไรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง                 ก่อนจะเลือกซื้อเครื่องซักผ้าฝาบนต้องทำความรู้จักกับเครื่องซักผ้าชนิดนี้ก่อน นี่คือเครื่องแบบอัตโนมัติไม่ใช่กึ่งอัตโนมัติ หมายความว่าการติดตั้งเครื่องจะต้องมีการต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง เพื่อให้เครื่องได้คำนวณระดับน้ำแบบอัตโนมัติ การทำงานเป็นรูปแบบถังเดียวทั้งซักและปั่นหมาด โดยที่คุณไม่ต้องเติมน้ำเอง ไม่ต้องย้ายไปปั่นหมาดเอง เครื่องจะคำนวณกระบวนการซักทุกอย่างจนเสร็จสิ้น คุณเพียงแค่นำออกไปตากเท่านั้น เครื่องชนิดนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เครื่องซักผ้าแบบฝาบน เหมาะสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียม หรือพักอาศัยในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ด้วยตัวเครื่องไม่ใหญ่มากนัก เพราะภายในมีเพียงแค่ถังเดียวเท่านั้น ผู้ที่เสื้อผ้าไม่สกปรกมากนัก ด้วยเครื่องถังเดียวแบบอัตโนมัตินี้ ใช้ลักษณะมอร์เตอร์เดียว มีแกนหมุนในลักษณะกลับไป กลับมา เพื่อให้น้ำผ่านเสื้อผ้า จึงทำให้ซักผ้าที่มีคราบฝังลึกได้ไม่ค่อยสะอาด นอกเสียจากคุณจะรู้จักวิธีใส่ใจในการซักผ้า ด้วยการนำไปแช่ในน้ำยาเพื่อลดคราบฝังแน่นก่อนนำไปซัก แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาใส่ใจในวิธีการซักผ้าหรือถนอมผ้าเลย เครื่องชนิดฝาบนนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เสื้อผ้าไม่สกปรกมากนัก มีเพียงคราบเหงื่อ และกลิ่นเหงื่อเท่านั้น เช่น นักศึกษา หรือพนักงานออฟฟิศเป็นต้น ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย เพราะเครื่องซักผ้าชนิดนี้ จะคำนวณทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระบวนการซักตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยที่คุณไม่ต้องรอจังหวะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือต้องคอยเปิดเครื่องไปมา เมื่อเครื่องเริ่มทำงานคุณสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อได้ทันที ผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว […]

Read More