Day: March 19, 2021

ตู้เสื้อผ้า
Lifestyle

ตู้เสื้อผ้าแบบไหนถูกใจคนพื้นที่จำกัด

                เฟอร์นิเจอร์หลักในบ้านนั้นมักจะมีขนาดใหญ่ แต่ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะล้วนเป็นเครื่องใช้จำเป็นที่ขาดไม่ได้ สำหรับเฟอร์นิเจอร์อย่างเตียงหรือโต๊ะนั้นอาจออกแบบให้สามารถพับได้หรือมีขนาดที่เล็กลงได้ตามการใช้งาน แต่สิ่งหนึ่งที่อาจเจออุปสรรคคือตู้เสื้อผ้า เพราะตู้เสื้อผ้าคือตู้ที่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพื่อบรรจุเสื้อผ้าที่มีจำนวนมาก และทำให้เล็กลงได้ยากเพราะอาจทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่จะทำอย่างไรหากพื้นที่ที่มีอยู่ก็จำกัด การใช้ตู้ขนาดใหญ่อาจกินพื้นที่จำนวนมากในห้องหรือบ้านไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นคืออาจทำให้บ้านดูไม่สวยงามอีกด้วย  แต่อันที่จริงแล้ว ตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีเพียงรูปแบบตู้ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีตู้เสื้อผ้าอีกหลายรูปแบบที่ทำให้สามารถจัดการพื้นที่จำกัดได้ง่ายและยังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่                 ตู้เสื้อผ้าแบบแรกที่โดดเด่นในเรื่องของการจัดการพื้นที่คือการสร้างตู้แบบบิ้วอิน ตู้แบบบิ้วอินคือการสร้างตู้ที่สามารถซ่อนในผนังหรือส่วนอื่นๆ ของบ้านได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณและสามารถออกแบบตกแต่งบ้านได้เอง หรือสามารถเลือกบ้านหรือห้องที่มีการสร้างตู้แบบบิ้วอินเอาไว้ การสร้างตู้แบบบิ้วอินจะช่วยเก็บเสื้อผ้าไม่ให้รกออกมา อีกทั้งยังเพิ่มที่ให้กับอย่างอื่นได้ด้วย แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือจะต้องมีงบประมาณค่อนข้างสูง                 แต่หากผู้ที่มีพื้นที่ที่จำกัดนั้น ไม่มีงบประมาณหรือไม่สะดวกในการออกแบบที่พักเองใหม่ อาจมองหาตู้เสื้อผ้าแบบประกอบเอง ตู้เสื้อผ้าแบบประกอบเองสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ โดยเลือกซื้อตู้แบบประกอบเองที่มีขนาดตรงกับพื้นที่ของห้องหรือบ้าน อาจเลือกตู้แบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบชั้นวางต่างๆ ได้ตามใจ ก็จะช่วยให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้ อีกทั้งตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ด้วย ซึ่งตู้เสื้อผ้าแบบประกอบเองจะทำให้สามารถบริหารพื้นที่วางเสื้อผ้าได้หลากหลายด้วย สำหรับหลายคนที่ต้องการตู้เสื้อผ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ อาจเลือกตู้เสื้อผ้าประกอบเองที่มีล้อเลื่อน วิธีนี้จะช่วยให้เปลี่ยนแปลงที่วางตู้ได้ ทำให้สามารถจัดการตู้ได้ง่ายขึ้น                  การเลือกตู้เสื้อผ้าเพื่อสถานที่ที่พื้นที่จำกัด จึงเน้นการเปลี่ยนแปลงตู้ได้เพื่อให้สามารถบริหารพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าได้ตามใจ

Read More