Month: June 2020

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง
Lifestyle

สงสัยไหม? ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ถ้าให้พูดถึงประกันรถยนต์ เราก็คงจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือประกันชั้น 1, ชั้น 2 และ ชั้น 3 ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ซึ่งประกันที่คนมักไม่ค่อยให้ความสนใจคือประกันชั้น 2 เพราะเบี้ยถูกกว่าประชั้น 1 แต่แพงกว่าประกันชั้น 3 ทำให้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่เลือกประกันชั้น 1 ก็จะเลือกประกันชั้น 3 ไปเลย แต่วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย  ประกันชั้น 2 คุ้มครองตัวเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีประกัน  ทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันของผู้ขับขี่รถ และยังคุ้มครองคุณในกรณีที่รถยนต์เสียหายจากการก่อการร้าย  ประกันชั้น 2 คุ้มครองรับผิดชอบต่อรถยนต์ของเรา  ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น 2 คุ้มครองรถยนต์ของเราด้วย แต่! คุ้มครองเฉพาะกรณีไฟไหม้รถยนต์ หรือรถยนต์โดนขโมยสูญหายเท่านั้นนะคะ ไม่คุ้มครองกรณีที่รถยนต์เสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนขณะขับขี่ แบบประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นี่คือข้อแตกต่างเดียวระหว่างประกันภัยชั้น 1 และชั้น 2 ค่ะ  ประกันชั้น 2 คุ้มครอง รับผิดชอบต่อคู่กรณีของเรา  หากถามว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? ก็ต้องตอบว่าคุ้มครองไปถึงคู่กรณีของเราเลยนะคะ โดยจะคุ้มครองรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคู่กรณี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทรัพย์สินคู่กรณีเสียหาย คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  สรุปโดยรวมก็คือประกันชั้น 2 นั้นคุ้มครองครอบคลุมคล้ายๆกับประกันชั้น 1 แต่ไม่คุ้มครองในกรณีที่รถยนต์เสียหายจากการขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ ถ้าใครคิดว่าจะขับขี่รถยนต์ส่วนตัวแค่ในระยะทางใกล้ๆ เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุน้อย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 อาจเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ   

Read More