Month: March 2020

https://www.conventure.co.th
Lifestyle

กลโกงของผู้รับเหมา ที่พบเห็นเยอะที่สุด

การสร้างบ้าน เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่อยากจะพบเจอกับผู้รับเหมาที่โกงเงิน หรือว่าทิ้งงานแน่นอน เพราะนั่นคือความเสียหายที่มากมาย บางคนถึงขั้นหมดตัวเลยก็มี เพราะเงินที่เก็บมาทุกบาททุกสตางค์ มาลงกับการสร้างบ้านทั้งหมด ก่อนการสร้างบ้าน จึงมีการพิจารณาเลือกผู้รับเหมา www.conventure.co.th ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ปัญหาที่กังวลจะไม่เกิดขึ้น คนที่เคยโดนโกงมา ก็มีสาเหตุมาจากการเลือกผู้รับเหมาไม่ดีนั่นเอง ไม่พิจารณาให้รอบคอบปัญหาในการโกงจึงเกิดขึ้น ฉะนั้นเราลองมาดูว่า สาเหตุใดบ้าง ที่ทำให้ผู้รับเหมาโกงมากที่สุด เพื่อที่เราจะได้รู้ทันผู้รับเหมาที่คิดไม่ซื้อทั้งหลาย เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน -วัสดุไม่ตรงตามสเปก หากคนจ้างไม่มีคามรู้เรื่องการสร้างบ้าน หรือไม่มีการตรวจเช็ควัสดุที่ผู้รับเหมาซื้อมา ก็อาจจะโดนโกงได้ง่ายๆ เพราะไม่รู้เลยว่า ผู้รับเหมาเขาซื้อวัสดุแบบไหนมาให้เรา มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ การซื้อวัสดุทุกครั้งเราจึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ รวมถึงราคาของวัสดุด้วย -ทำสัญญาคลุมเครือ นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้รับเหมาโกงมากที่สุด เพราะการทำสัญญาที่คลุมเครือ จะเป็นการเปิดช่องให้ผู้รับเหมาโกงง่ายที่สุดโดยที่เราเอาผิดอะไรไม่ได้เลย การทำสัญญาทุกครั้ง เราควรทำให้รอบคอบ หรือถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ก็ควรหาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสัญญาสร้างบ้าน www.conventure.co.th มาช่วยตรวจสอบให้จะดีกว่า -จ่ายเงินครั้งเดียว การจ่ายเงินในการรับเหมาสร้างบ้าน จะต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดเท่านั้น หากจ่ายครั้งเดียวล่วงหน้าเป็นเงินทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างบ้าน ก็เป็นการง่ายมาก ที่ผู้รับเหมาจะโกงเงินสร้างบ้านนั้นไป และเราก็เอาผิดเขายากด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะไปตามตัวที่ไหนดี ฉะนั้นหากผู้รับเหมาเรียกร้องให้เราจ่ายเงินลักษณะนี้ ให้ปฏิเสธไปเลย แล้วไปหาผู้รับเหมาเจ้าใหม่ดีกว่า -ผู้รับเหมาไม่มาตรวจงาน ผู้รับเหมาที่ดีจะต้องเข้ามาตรวจเช็คความคืบหน้าของงานเสมอทุกวัน ว่างานแต่ละวันคืนหน้าไปถึงไหน การสร้างบ้าน […]

Read More