กลโกงของผู้รับเหมา ที่พบเห็นเยอะที่สุด

https://www.conventure.co.th

การสร้างบ้าน เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่อยากจะพบเจอกับผู้รับเหมาที่โกงเงิน หรือว่าทิ้งงานแน่นอน เพราะนั่นคือความเสียหายที่มากมาย บางคนถึงขั้นหมดตัวเลยก็มี เพราะเงินที่เก็บมาทุกบาททุกสตางค์ มาลงกับการสร้างบ้านทั้งหมด ก่อนการสร้างบ้าน จึงมีการพิจารณาเลือกผู้รับเหมา www.conventure.co.th ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ปัญหาที่กังวลจะไม่เกิดขึ้น

คนที่เคยโดนโกงมา ก็มีสาเหตุมาจากการเลือกผู้รับเหมาไม่ดีนั่นเอง ไม่พิจารณาให้รอบคอบปัญหาในการโกงจึงเกิดขึ้น ฉะนั้นเราลองมาดูว่า สาเหตุใดบ้าง ที่ทำให้ผู้รับเหมาโกงมากที่สุด เพื่อที่เราจะได้รู้ทันผู้รับเหมาที่คิดไม่ซื้อทั้งหลาย เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน

-วัสดุไม่ตรงตามสเปก หากคนจ้างไม่มีคามรู้เรื่องการสร้างบ้าน หรือไม่มีการตรวจเช็ควัสดุที่ผู้รับเหมาซื้อมา ก็อาจจะโดนโกงได้ง่ายๆ เพราะไม่รู้เลยว่า ผู้รับเหมาเขาซื้อวัสดุแบบไหนมาให้เรา มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ การซื้อวัสดุทุกครั้งเราจึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ รวมถึงราคาของวัสดุด้วย

-ทำสัญญาคลุมเครือ นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้รับเหมาโกงมากที่สุด เพราะการทำสัญญาที่คลุมเครือ จะเป็นการเปิดช่องให้ผู้รับเหมาโกงง่ายที่สุดโดยที่เราเอาผิดอะไรไม่ได้เลย การทำสัญญาทุกครั้ง เราควรทำให้รอบคอบ หรือถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ก็ควรหาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสัญญาสร้างบ้าน www.conventure.co.th มาช่วยตรวจสอบให้จะดีกว่า

-จ่ายเงินครั้งเดียว การจ่ายเงินในการรับเหมาสร้างบ้าน จะต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดเท่านั้น หากจ่ายครั้งเดียวล่วงหน้าเป็นเงินทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างบ้าน ก็เป็นการง่ายมาก ที่ผู้รับเหมาจะโกงเงินสร้างบ้านนั้นไป และเราก็เอาผิดเขายากด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะไปตามตัวที่ไหนดี ฉะนั้นหากผู้รับเหมาเรียกร้องให้เราจ่ายเงินลักษณะนี้ ให้ปฏิเสธไปเลย แล้วไปหาผู้รับเหมาเจ้าใหม่ดีกว่า

-ผู้รับเหมาไม่มาตรวจงาน ผู้รับเหมาที่ดีจะต้องเข้ามาตรวจเช็คความคืบหน้าของงานเสมอทุกวัน ว่างานแต่ละวันคืนหน้าไปถึงไหน การสร้างบ้าน www.conventure.co.th มีปัญหาหรืออะไรผิดพลาดหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องทำไปเพียงอย่างเดียว ผิดถูกไม่มาเช็ค แบบนั้นเสี่ยงที่บ้านของเราจะมีปัญหาในภายหลังได้ เพราะไม่รู้เลยว่าเขาสร้างบ้านตรงกับมาตรฐานหรือไม่

-ไม่เป็นมืออาชีพ บางที่การเลือกผู้รับเหมาที่ไม่รอบคอบ ก็อาจจะทำให้เราได้ผู้รับเหมาที่ไม่ดีมาได้ หากผู้รับเหมาไม่เป็นมืออาชีพ ไม่สามารถสร้างบ้านตามแบแบที่เราต้องการได้ ก็อาจจะทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานได้เลย เพราะไม่มีความสามารถในการทำ การเลือกผู้รับเหมาที่ดี จึงควรเช็คประวัติ และผลงานของบริษัทรับเหมาด้วย อย่างน้อยเราก็ได้มั่นใจว่าเขาสามารถทำงานตามแบบที่เราต้องการได้นั่นเอง

นี่ก็เป็นกลวิธีการโกงของผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน ที่พบเจอได้บ่อยที่สุด หากเราไม่ต้องการอยากจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของการโดนผู้รับเหมาโกง การเลือกผู้รับเหมา https://www.conventure.co.th/ จะต้องเลือกให้รอบคอบ ไม่ควรใจร้อนรีบเลือก หรือว่าเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาดีที่สุด ควรพิจารณาหลักเกณฑ์หลายๆ อย่างเสียก่อนจึงเลือก ปัญหาต่าง ๆ จะได้ไม่เกิดขึ้นภายหลัง